[ประกาศ] Secret X-mas

posted on 31 Jan 2013 22:21 by pirates-bay in Announce
 
 
 
 
 
เลื่อนส่งซีเครทเป็นวันที่ 8 ก.พ. 2556
เนื่องจากแม่งานติดภารกิจ จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบทั่วกันค่ะ
 
 
 

 

Comment

Comment:

Tweet